Otvoren-je-javni-poziv-za-dodjelu-potpore-poljoprivrednim-gospodarstvima-kroz-sufinanciranje-mjere-ruralnog-razvoja-u-poljoprivredi-Primorsko-goranske-županije

Otvoren je javni poziv za dodjelu potpore poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjere ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj objavljuje javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi. Predmet ovog javnog poziva su sljedeće mjere ruralnog razvoja:
1. Mjera 1.1.1. Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstava
Uvjeti dodjele potpore da poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,postojeća ekonomska veličina poljoprivrednih gospodarstva ne prelazi iznos od 2000 EUR-a. Svrha mjere je pokretanje/povećanje poljoprivredne proizvodnje za dostizanje minimalne ekonomske veličine poljop. gospodarstva (SO) u iznosu od 2000 EUR-a. Opravdani troškovi za dodjelu potpore su (sadnja/sjetva povrća,cvijeća, ljekovitog i industrijskog bilja,kupnja/najam zemljišta, nabava domaćih životinja, nabava poljop. mehanizacije i opreme, podizanje/rekonstrukcija postojećih nasada voća, vinograda (nabava sadnica,priprema tla, ograđivanje , navodnjavanje, zaštita od padalina, objekti za poljop. proizvodnju, rješavanje imovinsko pravnih odnosa na poljop. zemljištu ...).
2.Mjera 1.5.1. Razvoj postojećih oznaka kvalitete te uvođenje certifikata i novih regionalnih oznaka kvalitete
Uvjeti dodjele potpore : Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik,prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu, korisnik je u obvezi dostaviti potvrdu o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda/potvrdnicu/certifikat izdan od strane nadležnog tijela za proizvod/sustav kvalitete na koji se prijavljena aktivnost odnosila.Opravdani troškovi za dodjelu potpore su: uvođenje oznake kvalitete/certifikata za proizvod ili sustav kvalitete, analiza proizvoda, stavljanje proizvoda na tržište Maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 80% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 15.000,00 kuna po korisniku s područja Gorskog kotara, odnosno maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 50% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 15.000,00 kuna za ostale korisnike.
3. Mjera 2.1.2. Obnova i održavanje putova u funkciji revitalizacije ili funkcioniranja gospodarskih aktivnosti.
Opravdani troškovi za dodjelu potpore su: materijalni troškovi vezani uz uređenje, održavanje i obnovu putova, uključujući građevinske radove. Maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 100% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 25.000,00 kuna po korisniku.
4. Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja.
Uvjeti dodjele potpore poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik.Opravdani troškovi za dodjelu potpore su: troškove izrade poslovnog plana, investicijske studije, studije izvodljivosti te naknada za inženjere i arhitekte pri izradi projektno-tehničke dokumentacije u svrhu ishođenja dozvole za građenje. Maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 80% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna po korisniku koji planira investicijsko ulaganje na području Gorskog kotara, odnosno maksimalan iznos sredstava potpore po pojedinom korisniku iznosi 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna za ostale korisnike.
Rok za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje: u roku od 60 dana od dana objave Javnog poziva na web stranicama Primorsko-goranske županije na kojima je naznačen dan objave natječaja.
Priprema i pomoć u prijavi i izradi dokumentacije za ovaj natječaj možete dobiti u Lokalnoj razvojnoj agenciji Pins.