Predstavljanje-projekt-NATURE&WILDLIFE--iskustva-prirode-i-promatranja-divljih-životinja

Predstavljanje projekt NATURE&WILDLIFE- iskustva prirode i promatranja divljih životinja

Pozivamo sve pojedice, turističke djelatnike, udruge i ostale zainteresirane da nam se pridružite na predstavljanju projekta NATURE&WILDLIFE- iskustva prirode i promatranja divljih životinja koje će se održati u četvrtak, 14. veljače 2019. godine u Jezerskom hramu,
Dolenje Jezero 1e, 1380 Cerknica, Slovenija od 11 sati, a koji se provodi u sklopu Interreg VA programa Slovenija-Hrvatska.
Na području sjevernog dinarskog krša razvijamo prekograničnu turističku destinaciju za turizam doživljaja prirode i promatranje divljih životinja. Kroz projekt želimo dati širi doprinos promociji turizma koji ne šteti prirodi. Stoga će se organiziranjem i povezivanjem
dionika pružiti praktičan doprinos politikama na nacionalnoj razini kao i boljoj turističkoj praksi. Više o događaju u prilogu.