Prostori-sudjelovanja-–-revitalizacija-prostora-u-javnom-vlasništvu-

Prostori sudjelovanja – revitalizacija prostora u javnom vlasništvu

Europski socijalni fond kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali ovim objavljenim pozivom želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti u lokalnim zajednicama. Ovim se želi poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice.
Opći cilj Poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.
Specifični ciljevi Poziva:
1. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;
2. Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.
Upute za prijavitelje nalaze se u prilogu. Za dodatne informacije oko osmišljavanje i izrade projektne prijave obratite se u PINS.