Otvoren-novi-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-–-IKT-

Otvoren novi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava – IKT

Poziv pod punim nazivom “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti msp-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)” otvoren je da potakne na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
Potpore za mikro i malo poduzeće iznose do 85% prihvatljivih troškova, dok za srednje poduzeće iznose do 65% prihvatljivih troškova. Najmanji iznos potpore je 80.000 kn dok je maksimalni iznos potpore 1.000.000 kn.
Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:
- Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…);
- Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
- Troškovi za korištenje SaaS11 (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge);
- Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
- Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
- Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
- Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK;
- Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;
- Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti.
Za izradu cjelovitog projekta i prijavne dokumentacije obratite nam se u PINS.