Otvoren-natječaj-za-povećanje-energetske-učinkovitosti-i-korištenja-obnovljivih-izvora-energije-u-uslužnom-sektoru-(turizam,-trgovina)

Otvoren natječaj za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)

Svrha ovog novo otvorenog poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.
Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora (turizma, trgovine) u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti – NKD 2007.
Najniži iznos potpore može biti 220.000,00 HRK, dok najviši iznos potpore iznosi do 13.000.000,00 HRK. Intenziteti potpore ovise o vrsti aktivnosti i veličini poduzeća i kreću se od 45-85%. Prijave na Poziv zaprimaju se od 15. lipnja 2018. do 21. rujna 2018. godine.
Za više detalja i izradu prijavne dokumentacije obratite se u PINS.