Program-podrške-brdsko-planinskim-područjima-u-sanaciji-infrastrukturnih-projekata

Program podrške brdsko-planinskim područjima u sanaciji infrastrukturnih projekata

NATJEČAJ/ MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
PROGRAM PODRŠKE BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA U SANACIJI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status brdsko-planinskog područja.

Prihvatljive su građevine javne namjene komunalne i socijalne infrastrukture u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji. Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi i sanaciji infrastrukturnih građevina oštećenih uslijed vremenskih nepogoda koje su karakteristične za brdsko-planinska područja.

Aktivnosti se odnose na sanaciju: - klizišta, odrona - nerazvrstanih cesta i puteva - pratećih infrastrukturnih građevina (potporni zidovi, propusti i sl.) - krovišta na javnim građevinama - drugih infrastrukturnih građevina za koje podnositelj potvrdi da su oštećena uslijed otežavajućih klimatskih i drugih uvjeta na brdsko-planinskim područjima.

Najviši iznos sredstava koji se prema ovom Pozivu može dodijeliti jednom podnositelju zahtjeva iznosi 1.000.000,00 kuna (slovima:jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om.

Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna
Zahtjev se može podnijeti od datuma objave do datuma zatvaranja Poziva. Poziv je otvoren do 01. studenoga 2018. godine