Natječaj-za-dodjelu-donacija-Hrvatske-lutrije

Natječaj za dodjelu donacija Hrvatske lutrije

Hrvatska Lutrija d.o.o. raspisala je Natječaj za dodjelu donacija u ukupnom iznosu od 450.000 kn. Programska područja u okviru kojih se dodjeljuju donacije: (1) Humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava, (2) Zaštita okoliša, (3) Obrazovanje, znanost i odgoj, (4) Sport i (5) Kultura, kulturna baština i umjetnost. Rok za prijavu je 23. travnja 2018.
Prijaviti se može jedan projekt. Prijave na natječaj mogu podnijeti Organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, privatne ustanove, umjetničke organizacije, komore, i slične organizacije za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera) i Javne ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja. Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 1.000 kuna, a najveći 20.000 kuna.
Više detalja i upute za prijavitelje pogledajte ovdje: https://www.lutrija.hr/cms/NatjecajZaDodjeluDonacija2018