Otvoren-natječaj-Izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-

Otvoren natječaj Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta

Pozivom na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’ sufinancirati će se početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.
Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.
Svrha (cilj) Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018
Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja su registrirana u sektorima:
C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki 2.3.)
J Informacije i komunikacije (osim odjeljaka koji su isključeni u točki 2.3.)
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK. Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 15.000.000,00 HRK.
Intenzitet regionalnih potpora iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.
Prihvatljivi troškovi koji će se financirati su: ulaganje u materijalni i nematerijalnu imovinu, savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje djelatnika, promocija projekta, režijski troškovi i izrada prijavne dokumentacije. Za sve upite oko pripreme projekta tim PINS-a Vam je na raspolaganju. Kontaktirajte nas na 051 820 045 ili putem e-maila [email protected].