Započela-provedba-projekta-“Promocija-zelenih-vještina-kroz-igru”-–-“Promoting-Green-Skills-through-Games”

Započela provedba projekta “Promocija zelenih vještina kroz igru” – “Promoting Green Skills through Games”

Dana 16.01.2018. predstavnici Pins-a sudjelovali su na početnom sastanku projekta “Promocija zelenih vještina kroz igru” koji je financiran sredstvima Erasmus + programa. Sastanak je održan u gradu Cork u Irskoj, budući je vodeći partner u projektu tamošnji Institut za tehnologiju (CIT). Projekt je započeo 1.11.2017. i trajati će do 30.10.2019. godine. Partneri u projektu su: Institut za tehnologiju iz Corka (Irska), Prospektiker d.o.o. (Španjolska), Caped Koala d.o.o. (Engleska), Sveučilište primjenjenih znanosti Graz (Austrija) te Pins. Projekt je ukupno vrijedan 280.486,00 €. Cilj ovog projekta je razviti digitalnu igru sa učenike osnovnih i srednjih škola te njihove nastavnike a koja će imati za svrhu razviti inovativni način učenja o zaštiti okoliša i pravilnom upotrebom postojećih resursa. Razvoj digitalnih oblika učenja važan je iz razloga što mlade osobe time lakše stječu nova znanja koristeći novu tehnologiju, a time su i motiviraniji u samom procesu učenja i stjecanju novih vještina po pitanju zaštite okoliša i održivosti. Za više detalja o projektu možete nas kontaktirati u PINS-u.