Energetska-obnova-i-korištenje-obnovljivih-izvora-energije-u-zgradama-javnog-sektora

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Otvoren je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih
izvora energije. Prihvatljivi prijavitelji su tijela javnog sektora a potpore se kreću od 35-60% ovisno o stupnju razvijenosti jedinice područne/regionalne samouprave.