Želite-postati-mentor?-Prijavite-se-na-javni-poziv-HAMAG-BICRO-a-za-uspostavu-i-testiranje-mentorskih-mreža-u-sklopu-projekta-BOND-2

Želite postati mentor? Prijavite se na javni poziv HAMAG-BICRO-a za uspostavu i testiranje mentorskih mreža u sklopu projekta BOND 2

Jeste li iskusni stručnjak, poduzetnik ili menadžer koji je spreman pomoći u pružanju usluga mentorske podrške poduzetnicima u pokretanju i razvoju poslovanja? Prijavite se i postanite mentor savjetnik i/ili mentor za razvoj poslovanja! Odabrani mentori ostvaruju pravo na naknadu za pruženu uslugu mentoriranja i svim će poduzetnicima u Hrvatskoj pod jednakim uvjetima olakšati pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje Javni poziv za prijavu u uspostavu i testiranje mentorskih mreža u sklopu projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) - BOND 2.

Uspješnom uspostavom mreža mentora kao podrške postojećim i budućim poduzetnicima stvorit će se jedinstvena nacionalna mreža u Republici Hrvatskoj kao jedna od usluga za poduzetnike u okviru projekta BOND 2, koji okuplja 99 poduzetničkih potpornih institucija u RH, članica Mreže BOND. Prilika je to da poduzetnici iz cijele Hrvatske dobiju mogućnost sudjelovati u testiranju mreža mentora čime stvaramo pretpostavke za ravnomjeran regionalni razvoj.

Pozivaju se zainteresirani kandidati koji ispunjavaju kriterije Javnog poziva za prijavu u uspostavu i testiranje mentorskih mreža BOND 2 kako bi postali mentori te na taj način pomogli u pružanju usluga mentorske podrške poduzetnicima i onima koji tek žele postati poduzetnici s ciljem:

razvoja poduzetničkih vještina, kompetencija i inovacija poduzetnika
povećanja razine poduzetničke aktivnosti u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
očuvanja i povećanja radnih mjesta koje stvaraju poduzetnici
internacionalizacije i rasta poslovanja
Područja mentoriranja i vrste mentorskih usluga

Mentorska mreža sastoji se od mentora okupljenih oko jednog područja poslovne stručnosti ili sektora gospodarske djelatnosti. Mentorske mreže formirane su oko tri atributa mentora:

Područje poslovne stručnosti (područja u kojima mentor posjeduje vještine i znanja, a stekao ih je formalnim obrazovanjem, cjeloživotnim učenjem i usavršavanjem).
Sektor gospodarske djelatnosti (iskustvo rada u sektorima gospodarske djelatnosti tijekom karijere, poznavanje uzusa određenog poslovnog sektora iz prve ruke i ostvarene kontakte).
Vrsta podrške (mentor savjetnik i/ili mentor za razvoj poslovanja)
Kriteriji i postupak odabira te prava i obveze mentora

Mentori koji sudjeluju u mentorskoj mreži mogu biti isključivo fizičke osobe. Postupak odabira mentora sastoji se od administrativne i kvalitativne provjere, a temeljem kriterija koji su navedeni u Javnom pozivu odnosno Uputama za prijavitelje za uspostavu i testiranje mentorskih mreža. Također, navedenim Uputama definirana su i prava i obveze mentora kao i naknade za usluge mentoriranja.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 30 dana od dana objave poziva, odnosno do 23. veljače 2023. godine u 23:59 sati elektroničkim putem na adresu [email protected], a moraju sadržavati sljedeće dokumente u traženom formatu:

Životopis kandidata (mora sadržavati popis i kontakt podatke mentoriranih poduzetnika/osoba kao i bitne činjenice s obzirom na prijavljena područja poslovne stručnosti, sektore gospodarske djelatnosti i vrstu podrške)
Ispunjena lista projekata i referenci (proizvoljni format)
Diploma ili potvrda o završenom obrazovanju
Ispunjen prijavni obrazac s potvrdom o točnosti podataka (u prilogu poziva)
Potpisana izjava pristanka na uvjete mentorske mreže (u prilogu poziva)
Profilnu fotografiju
Kratku biografiju do 250 znakova
Sva dokumentacija mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a prijave će se obrađivati i evaluirati redoslijedom zaprimanja. Nepotpune prijave i one pristigle nakon roka neće se evaluirati.

S kandidatima koji su odabrani za uključivanje u mentorsku mrežu HAMAG-BICRO će sklopiti Ugovor o pružanju mentorskih usluga.

Korisnici mentorskih usluga mogu biti pravne osobe definirane kao mikro i mali poduzetnici sa sjedištem na području Republike Hrvatske ili fizičke osobe s namjerom osnivanja mikro ili malog poduzeća sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Svrha uspostave mentorskih mreža je osigurati usluge mentora korisnicima u pokretanju i razvoju poslovanja na području Republike Hrvatske posredstvom poduzetničkih potpornih institucija sukladno fazi razvoja, djelatnosti i potrebama poduzetnika.

Budite podrška i vjetar u leđa budućim i postojećim poduzetnicima i postanite član mentorske mreže BOND 2!

Više saznajte u prilogu i na https://hamagbicro.hr/zelite-postati-mentor-prijavite-se-na-javni-poziv-hamag-bicro-a-za-uspostavu-i-testiranje-mentorskih-mreza-u-sklopu-projekta-bond-2/.