Esif-pojedinačna-jamstva-za-kredite-

Esif pojedinačna jamstva za kredite

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) pojedinačna jamstva namijenjen je subjektima malog gospodarstva. Cilj Financijskog instrumenta je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih gospodarskih subjekata. Financijski instrument je namijenjen subjektima malog gospodarstva uključujući novoosnovane subjekte. Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja, te ustanove koje obavljaju djelatnosti u cilju stjecanja dobiti, zadruge i drugi slični gospodarski subjekti. Uvjet za dobivanje jamstva je da:
- su registrirani i obavljaju djelatnost za koju je dan kredit / leasing uz jamstvo u RH
- su u privatnom vlasništvu više od 50%
- imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja kredita/leasinga
- nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
- nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.
Jamstva se mogu dodijeliti po mjeri A za investicijske kredite ili po mjeri B za kredite za obrtna sredstva. Minimalni iznos jamstva iznosi 150.000 €, a jamstvo u slučaju investicijskog kredita pokriva 80% glavnice kredita, dok u slučaju obrtnih sredstava jamstvo obuhvaća 65% glavnice kredita. Više informacija o ESIF kreditima, izradi dokumentacije i jamstvima saznajte u PINS-u.