Javna nabavaObavijest o sprječavanju sukoba interesa
Sukladno članku 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) obavještavamo da predsjednik Uprave društva PINS d.o.o. gospodin Danijel Bertović i članica uprave gospođa Stela Mulc nisu vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju i u kapitalu nekog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.


Dokumenti za preuzeti: