Mladi-diljem-Europe-žele-ostati-u-planinama:-između-potreba-i-mogućnosti

Mladi diljem Europe žele ostati u planinama: između potreba i mogućnosti

Početkom 2022. godine Euromontana je objavila istraživanje “Biti mlad u planinskom području” koje nudi uvid u potrebe i težnje onih mladih ljudi koji žive ili često borave u planinama. Ovaj članak predstavlja rezultate studije i odgovara na pitanje kako europske politike, poput Kohezijske politike i EU sljedeće generacije (Next Generation EU), mogu odgovoriti na potrebe koje proizlaze iz ove nove generacije mladih ljudi u planinama.