PGŽ-objavila-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-poljoprivrednim-gospodarstvima-kroz-sufinanciranje-mjera-ruralnog-razvoja-u-poljoprivredi-

PGŽ objavila javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi

U nastavku navedene mjere ruralnog razvoja predmet su ovog javnog poziva:

Mjera 1.1.1. - Podrška razvoju novih i malih poljoprivrednih gospodarstva
Mjera 1. 1.3 - Razvoj i obnova stočnog fonda na području Gorskog kotara
Mjera 1.1.4. - Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjem i razvojem diversificiranih djelatnosti

Mjeru mogu koristiti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika kojeg vodi APPRRR. Poljoprivredno gospodarstvo mora imati registrirano sjedište na ruralnom području Županije.

Zahtjev za sufinanciranje se podnosi na adresu:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
Slogin kula 2, 51 000 Rijeka
Predmet: Mjere ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije