Projekt--NATURE&WILDLIFE-uspješno-se-priveo-kraju-

Projekt NATURE&WILDLIFE uspješno se priveo kraju

Projekt Doživljaji prirode i promatranje divljih životinja, akronim Nature&Wildlife kojeg smo u okviru Interreg programa suradnje Slovenija-Hrvatska provodili od rujna 2018. do veljače 2021. RRA Zeleni kras kao vodeći partner sa Općina Pivka, Javni Zavod Snežnik, Zavod Jezerski hram, Nacionalni park Risnjak, Subjekt d.o.o. i Lokalna razvojna agencija Pins d.o.o. U sklopu projekta je zajedničko osmišljeni turistički proizvod EXPLORE THE WONDERNATURE koji osvještava posjetitelje i bogati lokalno okruženje.
Detaljnije u prilogu