Natječaj-za-tip-operacije-3.1.1-Potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode

Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Nedavno je otvoren Natječaj za provedbu mjere 3 „Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“, podmjere 3.1 „Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 8. veljače 2021. do 31. prosinaca 2021.
Detalje saznajte u prilogu.
Zatreba li Vam stručna pomoć u pripremi dokumentacije za Natječaja kontaktirajte nas na [email protected] ili na broj telefona 810 820.