Elektronično-podnošenje-Evidencije-o-poljoprivrednoj-proizvodnji-i-prodaji-vlastitih-poljoprivrednih-proizvoda-(OPG-a-i-SOPG-a)-te-Evidencije-o-pružanim-uslugama-na-OPG-u-putem-AGRONET-a

Elektronično podnošenje Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (OPG-a i SOPG-a) te Evidencije o pružanim uslugama na OPG-u putem AGRONET-a

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nedavno je objavila mogućnost o elektroničkom popunjavanju i podnošenju Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (OPG-a i SOPG-a) i Evidencije o pruženim uslugama na OPG-u putem AGRONET-a.
Sukladno članku 14. stavak 2. Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/2019) nositelj OPG-a popunjava navedene obrazac Evidencije putem AGRONET sustava najkasnije do 15.svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju te za pružene usluge na OPG-u u prethodnoj godini.
Članak 10.stavak 3. i stavak 4. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (NN 62/2019, 91/20) nositelj SOPG-a popunjava navedeni obrazac Evidencije putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini.
Evidenciju za prethodnu kalendarsku godinu nositelj OPG/SOPG dužan je čuvati u pisanom zapisu najmanje dvije godine, te je dati na uvid na traženje zakonom ovlaštenoj osobi.
U prilogu se nalazi primjer Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih proizvoda na OPG-u.