Potpora-sa-samozapošljavanje

Potpora sa samozapošljavanje

Ulaskom u novu 2021. godinu Hrvatski zavod za zapošljavanje povećao je potporu za samozapošljavanje na 130.000,00 kuna.
Potpora za samozapošljavanje se dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Također potpora se može koristiti i za udruživanje u nove poslovne subjekte i za preuzimanje postojećih subjekata.
Potpora je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljene u evidenciju Zavoda kao financijska podrška za pokretanje vlastitog posla.
Više saznajte iz priloga