Od-nove-godine-potpora-za-samozapošljavanje-povećana-na-130.000,00-kuna

Od nove godine potpora za samozapošljavanje povećana na 130.000,00 kuna

Hrvatski zavod za zapošljavanje od 1.siječnja 2021. godine uvodi nove uvjete i način korištenja sredstava za mjere aktivne politike zapošljavanja. Jedan od novosti je da se povećava maksimalna potpora za samozapošljavanje na 130.000,00 kuna, a zahtjevi će se podnositi online.
Uvodi se fiksni i varijabilni dio prihvatljivih troškova, prihvatljiv troška rada korisnika, potiče se inovativnost u zelenoj i digitalnoj tranziciji kroz novi sustav bodovanja.
Za proširenje poslovanja maksimalna potpora se povećava na 100.000,00 kuna.
Zahtjevi za korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, moći će se podnijeti odmah nakon 1. siječnja 2021. sve do 30.studenog 2021. Zahtjevi za mjere samozapošljavanja i proširenje poslovanja također se mogu podnijeti nakon 1.siječnja do 31.listopada 2021.
Prednost je što će se zahtjevi moći podnijeti elektroničkim putem na adresi www.mjere.hr, uz korištenje korisničkog računa sustava e-građani za fizičke osobe ili za poslodavce korisnički račun sustava burze rada.