„Pronađi-me!“-–-provedba-aktivnosti-dosega-i-obrazovanja-neaktivnih-mladih-osoba-u-NEET-statusu

„Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ ima za cilj provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (mladih u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), a kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Prihvatljivi prijavitelji projekata na ovaj poziv su udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj te umjetničke organizacije.
Obavezni partner na projektu je područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ostali partneri na projektu mogu biti udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne ustanove osnovnoškolske i srednjoškolske razine, ustanove za obrazovanje odraslih, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti usmjerenih na mlade i/ili djelatnosti vezane uz aktivnosti posredovanja pri zapošljavanju, zdravstva i/ili socijalne skrbi, lokalne razvojne agencije ili lokalne akcijske grupe.
Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK.
Odabrani projekti će se financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Projektne prijedloge moguće podnositi od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati. Upute za prijavitelje možete preuzeti u prilogu.