Natječaj-za-provedbu-Podmjere-4.3.-„Potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj,-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-šumarstva

Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva

Svrha objavljenog Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika i jedinice lokalne samouprave.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 60.000.000,00 HRK, a intenzitet potpore je 100%. Visina potpore po projektu iznosi od 10.000 do 1.000.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti.
Dokumentaciju vezanu uz natječaj možete preuzeti sa stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: https://www.apprrr.hr/podmjera-4-3-potpora-za-ulaganja-u-infrastrukturu-vezano-uz-razvoj-modernizaciju-i-prilagodbu-poljoprivrede-i-sumarstva/
dok javni poziv možete pogledati u prilogu.