Investicijski-zajmovi-s-0,5-%-kamate-

Investicijski zajmovi s 0,5 % kamate

Program ESIF Mikro i mali zajmovi trenutno su dostupni za financiranje investicija, a korisnici su mikro i mali poduzetnici. Prijavu na zajam mogu predati i fizičke osobe ali će prije sklapanja Ugovora o zajmu morati otvoriti
trgovačko društvo, obrt ili OPG te zaposliti najmanje jednu osobu.
Mikro zajmom financiraju se investicije od 1.000 do 25.000 Eura, s rokom otplate do 5 godina i kamatnom stopom od 0,1 do 0,5%.
Malim zajmom financiraju se investicije u visini od 25.000,01 Eura do 50.000,00 Eura, s rokom otplate do 10 godina i kamatnom stopom od 0,1 do 0,5%.
Sve dodatne informacije kao i pomoć u pripremi dokumentacije možete zatražiti u PINS-u na broj telefona 051 810 820 ili putem e-maila: [email protected]