Novi-turistički-proizvod-Explore-the-wondernature-predstavljen-na-sajmu-u-Munchenu

Novi turistički proizvod Explore the wondernature predstavljen na sajmu u Munchenu


Explore the wondernature je novi turistički proizvod u sklopu projekta Doživetja narave in opazovanja divjih živali/Doživljaji prirode i promatranje divljih životinja, akronim NATURE&WILDLIFE koji se provodi se kao dio programa Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.
Lokalna razvojna agencija Pins novi je turistički proizvod promovirala na jednom od najvažnijih turističkih sajmova na njemačkom tržištu f.re.e u Munchenu, od 19.-23. veljače 2020. god. u sklopu štanda Hrvatske turističke zajednice.
Više pročitajte u prilogu.