Objavljen-natječaj-za-podmjeru-10.2.-Potpora-za-očuvanje,-održivo-korištenje-i-razvoj-genetskih-izvora-u-poljoprivredi

Objavljen natječaj za podmjeru 10.2.-Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavili su natječaj za provedbu podmjere 10.2. "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi."
Korisnik koji se bavi očuvanjem biljnih genetskih izvora mora biti sudionik Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora, voditi dokumentaciju o čuvanim primkama i provedenim aktivnostima i imati pristup i mogućnost unosa u bazu podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske.
Korisnik koji se bavi očuvanjem životinjskih genetskih izvora mora posjedovati dokaz o obavljanju aktivnosti očuvanja životinjskog genetskog materijala izdanog od strane nadležnog ministarstva, imati odobren godišnji plan rada usklađen s Nacionalnim programom očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.
Korisnici kako bi mogli podnijeti zahtjev moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze, prvi dio zahtjev za potporu podnosi se od 17.listopada 2019.- do 12 sati 31 listopada 2019.godine.
O svim detaljima možete pročitati, https://ruralnirazvoj.hr/