Hrvatska-agencija-za-malo-gospodarstvo,-inovacije-i-investicije-(Hamag-Bicro)-uspostavila-je-pet-pilot-usluga-za-poduzetnike-koje-će-se-provoditi-putem-poduzetničkih-institucija-(PPI)-povezanih-kroz-mrežu-BOND-objavili-su-iz-Hamag-Bicro-a

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) uspostavila je pet pilot-usluga za poduzetnike koje će se provoditi putem poduzetničkih institucija (PPI) povezanih kroz mrežu BOND objavili su iz Hamag-Bicro-a

U srijedu 7.kolovoza 2019. godine Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije(Hamag-Bicro) uspostavila je pet pilot-usluga za poduzetnike koje će se provoditi putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) povezanih kroz mrežu BOND. Projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Mrežu BOND sačinjava 58 poduzetničkih potpornih institucija od 169 koje djeluju u Hrvatskoj, a mreža povezuje i umrežava poduzetničke potporne institucije uz koordinaciju Hamag-Bicro-a.
Pilot-usluge koje se pružaju standardizaciju usluga, savjetovanja poduzetnika početnika, decentralizacija usluga Hamag-Bicroa-a, mrežu mentora za poduzetnike, dijagnostičke alate za procjenu inovativnosti poduzetnike i podršku PPI-jevima u savjetovanju na području društvenog poduzetništva.
Više o pet pilot-usluga u prilogu.