Javni-poziv-za-podnošenje-zahtjeva-za-dodjelu-financijskih-sredstava-iz-projekata-Komercijalizacije-inovacija

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekata Komercijalizacije inovacija

Primorsko-goranska županija (Upravni odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj) i Zaklada FIPRO objavljuju Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava iz projekata Komercijalizacije inovacija. Natjecatelji za sredstva mogu biti fizičke osobe ( inovatori koji su spremni ući u poduzetnički pothvat ili ustupiti svoja prava drugom gospodarskom subjektu ) i subjekti malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva i Preporuci Europske komisije, odnosi se na trgovačka društva izvan Javnog sektora te obrte u privatnom vlasništvu na području Primorsko- goranske županije.
Sredstva se dodjeljuju za: financiranje izrade ili nabave potrebne opreme, alata ili materijala za izradu inovacije, zatim izrada , ispitivanje, usavršavanje prototipa proizvoda ili postupaka pružanja usluga, priprema za izlazak na tržište, promotivne aktivnosti te aktivnosti ugovaranja i razvoja distributivno prodajnih kanala, certifiranje ili atestiranje proizvoda ili usluga radi izlaska na tržište, pretraživanje stanja tehnika, pripreme i zaštite intelektualnog vlasništva.
Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuje iz zaklade iznosi najviše 300.000,00 kn. Pojedinom natjecatelju se mogu dodjeliti sredstva u minimalnom iznosu od 50.000,00 kn, a maksimalno do 200.000,000 kn.
Rok financiranja/korištenja sredstava je do 6 mjeseci. Sredstva se isplaćuju prema ispostavljenim računima dobavljača, a iznimno prema ponudama i predračunima. Od ukupno dodijeljenih sredstava 20% je bespovratno , 80 % zajam.
Prijave se zaprimaju do 05.srpnja 2019. godine. Više u prilogu i na stranicama Primorsko-goranske županije.