Otvoren-je-javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpore-male-vrijednosti-Primorsko-goranske-županije

Otvoren je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpore male vrijednosti Primorsko-goranske županije

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, dana 22.ožujka 2019. otvorio je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpore male vrijednosti " Program provedbe mjere ruralnog razvoja Primorsko- goranske županije za razdoblje 2017.-2020." za razvoj malog gospodarstva u 2019. godini, dvije mjere.

Mjera 1.2.1 Nabava opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike u sektoru malog gospodarstva. Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u RH, mikro i mali subjekti malog gospodarstva i koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti ,turističkom i ugostiteljskom djelatnosti, i to d.o.o., j.d.o.o. sa sjedištem u područjima PGŽ , koji će aktivnosti vezane za opremanje proizvodnih pogona/objekata provoditi na ruralnim područjima Primorsko-goranske županije. Na ovu mjeru se ne mogu javiti prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti , turističkom i ugostiteljskom djelatnosti, djelatnosti kockanja, klađenja, financijskom djelatnosti, osiguranjem te poslovanje nekretninama.
Prijavitelju se može odobriti u okviru jedne prijave:
- 80% potpore, ne više od 30.000,00 kn za aktivnosti koje se planiraju provoditi na području Gorskog kotara.
- 50 % potpore, ne više od 30.000,00 kn koje se planiraju provoditi na ostalim ruralnim područjima Županije.
Minimalni iznos potpore je 5.000,00 kn (za minimalnu vrijednost troška u iznosu od 10.000,00 kn bez PDV-a). Primorsko -goranska županija će financirati nabavku,strojeva, uređaja i alata u gore navedenim postocima.

Mjera 3.1.2. Priprema dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje ulaganja. Korisnici mjere su poduzetnici registrirani u RH, mikro i mali subjekti malog gospodarstva i koji se ne bave poljoprivrednom djelatnosti i to d.o.o., j.d.o.o. , obrti koji su u cijelosti u privatnim vlasništvu sa sjedištem u područjima PGŽ , koji pripremaju investicijsko ulaganje u ruralnim područjima Primorsko -goranske županije. Na ovu mjeru se ne mogu javiti prijavitelji koji se bave poljoprivrednom djelatnosti (osim šumarstva),djelatnosti kockanja, klađenja, financijskom djelatnosti, osiguranjem te poslovanje nekretninama.
Prijavitelju se može za prijavljene troškove u okviru jedne prijave odobriti:
- 80% prihvatljivih troškova, ali ne više od 20.000,00 kn za korisnike s koji planiraju investicijsko ulaganje provoditi na području Gorskog kotara
- 50% prihvatljivih troškova ali ne više od 20.000,00 kn za ostale korisnike
Primorsko -goranska županija će sufinancirati prihvatljive troškove pripreme dokumentacije u svrhu prijave investicijskog ulaganja na EU natječaj za sufinanciranje u gore navedenim postocima.
Rok za podnošenje prijave je do 31.svibnja 2019. godine
Priprema i pomoć u prijavi i izradi dokumentacije za ovaj natječaj Primorsko -goranske županije, možete dobiti u Lokalnoj razvojnoj agenciji Pins.