Natječaj-za-poduzetnike-koji-se-bave-sječom,-vučom-i-šumskouzgojnim-radovima

Natječaj za poduzetnike koji se bave sječom, vučom i šumskouzgojnim radovima

Otvoren je natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ iz podmjere 8.6 „Potpora za ulaganje u šumske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ Programa ruralnog razvoja.
Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, obrti, te mikro, mala i srednja poduzeća,
koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- Podmirene financijske obaveze prema državnom proračunu RH
- Šumoposjednici trebaju biti upisani u Upisnik šumoposjednika
- Udruge šumoposjednika trebaju biti upisane u Upisnik šumoposjednika
- Obrti, mala, mikro i srednja poduzeća
- Korisnici moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, ako upotreba predmeta ulaganja zahtijeva tu obavezu
- Udruga šumoposjednika mora imati barem jednog licenciranog izvoditelja radova u šumarstvu.
Neprihvatljivi korisnici su poduzetnici u teškoćama.
Visina potpore (u kunskoj protuvrijednosti ) kreće se od 5.000 do 700.000 EUR, dok je intenzitet potpore po projektu 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi:
- Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (ne stariji od četiri godine,
prodavatelj strojeva mora dati izjavu o porijeklu i izjavu da kupnja nije sufinancirana bespovratnim nacionalnim, te EU sredstvima,tehničke karakteristike moraju zadovoljavati norme i standarde, cijena ne smije biti viša od tržišne vrijednosti i mora biti manja od cijene novih strojeva, alata, uređaja i opreme),
- Privlačenje, izvoženje i iznošenje drva,
- Za proizvodnju šumske biomase, daljinski prijevoz drva, šumouzgojne radove,
- Za skladištenje, zaštitu, te sušenje drvnih proizvoda,
- Za izgradnju objekata,
- Opći troškovi

Ukupno je na raspolaganju 70.000.000,00 kuna. Natječaj traje od 20.08. do 31.10.2018. godine.
Za izradu prijavne dokumentacije obratite nam se u PINS.